Blog INWESTYCJA

Hiszpania vs Dominikana – który kraj oferuje lepsze warunki dla inwestorów zagranicznych? Odcinek: gospodarka

Dom w ciepłych krajach? Jeśli tak, to Hiszpania czy Dominikana?

Marzy Ci się dom w ciepłych krajach? Jeśli planujesz kupno nieruchomości za granicą, sytuacja gospodarcza krajów, które masz pod lupą, powinna być jednym z czynników uwzględnianych w ramach całościowej analizy. W końcu chodzi o bezpieczeństwo lokowanego kapitału i możliwość jego wzrostu, tak więc miejsce, w którym obracasz swoimi pieniędzmi, odgrywa niebagatelną rolę dla powodzenia inwestycji.

W tym i następnych wpisach inwestycyjnych przyjrzymy się dwóm hiszpańskojęzycznym krajom, z których jeden już zyskał miano mekki wśród Polaków kupujących nieruchomości za granicą, a drugi powoli rozgrzewa się na arenie inwestycyjnej – mowa o Hiszpanii i Dominikanie.

By porównać stan gospodarczy obu krajów, odniosę się do kilku poniższych wskaźników, opracowanych przez Bank Światowy i dostępnych na stronie internetowej: World Bank Open Data | Data

  1. PKB per capita

PKB mówi o tym, ile w sumie wyprodukowano w danym kraju dóbr i usług w danym okresie (najczęściej w ciągu roku). PKB per capita informuje z kolei o średniej wartości dóbr i usług przypadającej na jednego mieszkańca w tym samym czasie. Dzięki temu wskaźnikowi jesteśmy w stanie porównać poziom życia i rozwoju gospodarczego między różnymi krajami.

  • Zgodnie z danymi, w Hiszpanii PKB per capita wyniosło w 2022 roku 29 674,5 dolarów, z kolei dla Dominikany wartość ta uplasowała się na poziomie 10 111,2 dolarów. Warto dodać, że w Hiszpanii od 2008 roku obserwuje się spadek tego wskaźnika – wówczas osiągnął on maksymalną wartość wynoszącą ponad 35 tysięcy dolarów i do tej pory wartość ta nie została przebita.
  • W Dominikanie możemy z kolei zaobserwować odwrotną tendencję – od początku datowania danych PKB per capita dla tego kraju doświadcza tendencji wzrostowej, a praktycznie każdy rok kończony jest z wyższą wartością niż poprzedni, co oznacza wzrost gospodarczy kraju.

Wykres porównujący PKB per capita Hiszpanii i Dominikany

Zgodnie z danymi zwycięzcą w tej kategorii jest Hiszpania, ponieważ wskaźnik PKB per capita jest tam wyższy, niż w Dominikanie, ale… czy na pewno?
Nie powinniśmy zapominać o kilku dodatkowych aspektach, m.in. stagnacji tego wskaźnika od 2008 roku dla Hiszpanii i rosnącym potencjale Dominikany.

Inwestowanie na rynkach rosnących (tzw. emerging markets), takich jak właśnie Dominikana, charakteryzuje się mniejszą stabilnością, ale i wyższym potencjałem wzrostu z inwestycji, ponieważ nie są one tak „nasycone” jak gospodarki ustabilizowane. Tendencja wzrostowa na terenie Dominikany nie powinna dziwić – od wielu lat tamtejszy rząd podejmuje szereg działań przyciągających zagraniczne inwestycje, a dzięki prężnemu rozwojowi sektora turystycznego Dominikana przypieczętowała swoją pozycję „królowej Karaibów”.

  1. Wskaźnik inflacji

Inflacja, czyli zjawisko wzrostu ogólnego poziomu cen, w Hiszpanii w 2022 roku wyniosła 8,4%, a w Dominikanie niewiele więcej, bo 8,8%. Dla porównania, w sąsiednim Haiti wskaźnik ten osiągnął wówczas wartość aż 34%. Pod tym względem Dominikana i Hiszpania plasują się na podobnym poziomie.

Wykres porównujący poziom inflacji w Hiszpanii i Dominikanie

Jeśli przyjrzałeś się wykresowi, na pewno Twoją uwagę przykuły wyraźne skoki tego wskaźnika dla Dominikany w dekadzie 1980-1990 oraz tuż po 2000 roku.

Pierwszy z nich spowodowany był efektem złej sytuacji ekonomicznej kraju, w tym m.in. kombinacji braku równowagi fiskalnej i monetarnej, wszechobecnej kontroli cen oraz wyjątkowo restrykcyjnych reguł na rynku handlowym.

Drugi z nich wiązał się z kryzysem bankowym, który doprowadził do niestabilności ekonomicznej kraju i spowodował m.in. deprecjację dominikańskiej waluty, czyli peso[1]. Chociaż od dłuższego czasu sytuacja pod tym względem jest pod kontrolą, należy mieć na uwadze to, że rynki rozwijające się są bardziej podatne na tego typu wahania.

  1. Współczynnik Giniego

W ramach analizy gospodarczej nie możemy również pominąć współczynnika Giniego, który opisuje, czy w danym kraju dochód jest dzielony równo pomiędzy jego mieszkańców. Im wyższa wartość indeksu, tym większa nierówność w podziale dochodów między członków społeczeństwa – taki scenariusz zazwyczaj dotyczy państw rozwijających się.

Jeśli chodzi o wartości tego parametru dla Hiszpanii i Dominikany, na przestrzeni badanych lat wyższe wartości indeks osiągnął w przypadku Dominikany. W XXI wieku w Hiszpanii maksymalną wartość współczynnik Giniego osiągnął w 2013 i 2015 roku, wynosząc 36.2%, a w 2022 roku wynosił już 33,9%. Z kolei sytuacja ciekawie rysuje się w Republice Dominikańskiej – na poniższym wykresie możesz zobaczyć, że z roku na rok Dominikana sukcesywnie spada w tym rankingu, a to oznacza, że zacierają się nierówności społeczne, co wpływa także na wzrost potencjału ekonomicznego kraju (np. poprzez zwiększenie dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej wśród osób, które do tej pory nie miały takich możliwości).

W latach 2003-2004 wartość współczynnika Giniego w Dominikanie była maksymalna i wynosiła aż 52,1%. Następnie w kolejnych latach utrzymywała się tendencja spadkowa, czego efektem jest wynik w postaci 37% w 2022 roku, niewątpliwie stanowiący pozytywny sygnał dla inwestorów.

Wykres porównujący współczynnik Giniego w Hiszpanii i Dominikanie

  1. Rynek pracy

Pod kątem sytuacji na rynku pracy, którą opisuje wskaźnik bezrobocia, Hiszpania wypada gorzej niż Dominikana.  

W 2023 roku wskaźnik ten wyniósł w Hiszpanii 12,9%, a w Dominikanie jedynie 5,5%.

Rosnący wskaźnik bezrobocia może generować negatywne konsekwencje dla gospodarki danego kraju, m.in. w postaci spadku popytu na towary i usługi, co przekłada się również na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wykres porównujący wskaźnik bezrobocia w Hiszpanii i Dominikanie

Co wybrać?

Który kraj powinien wybrać inwestor, jeśli miałby brać pod uwagę jedynie sytuację gospodarczą obu kandydatów? Odpowiedź jak zawsze zależy od tego, jakie cele stawia przed sobą osoba planująca kupno nieruchomości. Wskaźnik Giniego czy inflacja za ostatni okres przedstawiały się podobnie w obu krajach. Pod względem ekonomicznym Hiszpania nadal przoduje nad Dominikaną z wyższym wskaźnikiem PKB per capita, co dla inwestora nielubiącego nadmiernie ryzykować może stanowić bezpieczniejszą opcję, bo realizowaną w otoczeniu bardziej stabilnym ekonomicznie, jednak niedającą szansy na osiągnięcie wysokich zwrotów. Ci, którzy liczą z kolei na wyższe zyski i tolerują większy poziom ryzyka, powinni skłonić się w kierunku Dominikany, która jako rynek wschodzący oferuje inwestorom możliwość większych zwrotów z inwestycji.

W kolejnych wpisach przyjrzymy się pozostałym aspektom życia i inwestowania w obu tych krajach, m.in. kosztom utrzymania nieruchomości czy infrastrukturze. Śledźcie naszego bloga, by być na bieżąco!

[1]  O. Williams, O.S. Adedeji, Inflation Dynamics in the Dominican Republic, 2004

Opracowanie przygotowała Zuzanna Szczygłowska.

Napisz do nas! Zobacz, jak prosty jest zakup apartamentu w naszym hotelu.

Imię i nazwisko(wymagane)
Formularz kontaktowy
Zarezerwuj pobyt